Вікі Assassin's Creed
Advertisement
Вікі Assassin's Creed

Ранги Ордену Асасинів — класифікація членів Ордену. Розрізняють два види класифікації - це класифікація рядових і класифікація командирів. Класифікація командирів однакова у всіх гільдіях ассассінів, а класифікація рядових в різних гільдіях може бути неоднакова, так, припустимо, в Римі вона складається з 10 рангів, а в Стамбулі з 15.

Класифікація командирів[]

Кожен ранг має перевагу над нижчими рангом в наборі зброї. Щоб ассассіну підвищити свій ранг, йому необхідно брати уроки у Магістра гільдії асасинів в своєму місті або, якщо він член головної гільдії, то Великий Магістр може сам відправити цього ассассіна на виконання контракту в інше місто, щоб асасин підвищив свій ранг.

Великий Магістр[]

Великий Магістр — він формально присвоюється Магістру одного міста, Магістрами ін. міст. Щоб Магістру отримати такий ранг, він повинен виконувати контракти гільдії. Гільдії, над якою панує Великий Магістр, присвоюється назва "Головна гільдія світу".

Магістр[]

Магістр — головний в гільдії якогось міста.

Лідер[]

Лідер — головний на базі будь-якого району, підпорядковується Магістру.

Advertisement