FANDOM


Zlecenie zabójstwa – wirtualna prezentacja wspomnień genetycznych Altaïra Ibn-La'Ahada z 1191 roku, odtworzona przez jego potomka – Desmonda Milesa w 2012 roku przy pomocy Animusa 1.28.

Opis Edytuj

Szukając informacji o Abu'lu Nuqoudzie, Altaïr idzie do informatora.

Przebieg Edytuj

  • Informator: Altaïrze, przyjacielu, bracie! Minęło tyle czasu. Słyszałeś coś nowego o Adze, od kiedy odeszła? Nie? Szkoda. Na pewno kiedyś ją odnajdziesz. Słyszałem, że Abu'l Nuqoud ma pióro na czubku głowy. Może mógłbym ci pomóc? Lecz czeka na mnie zadanie. Mam cztery cele, które muszę zlikwidować przed południem. Zrobimy to razem, jak za starych, dobrych czasów? Dwa dla ciebie, dwa dla mnie. To osobiści strażnicy Abu'la Nuqouda, szybko ich dostrzeżesz.

Altaïr zabija dwa cele w mniej niż trzy minuty i wraca do informatora.

  • Informator: Czy to nie wspaniałe? Tak jak w Alep, pamiętasz? Oto, co znalazłem przy jednym z ludzi Króla Kupców: to chyba plan rozmieszczenia straży. Z pewnością przyda ci się w twej misji; zajrzyj do mnie, kiedy tylko zawitasz do Damaszku. Wiesz, że moje drzwi zawsze stoją przed tobą otworem. Pokój z tobą, przyjacielu.

Konkluzja Edytuj

Altaïr zdobywa mapę, na której zaznaczono rozmieszczenie strażników Abu'la Nuqouda w jego pałacu.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+