FANDOM


Wzgórza Great Piece – jeden z terenów łowieckich na pograniczu oraz jego część.

Na mapie Edytuj

Wzgórza Great Piece znajdują się na wschodzie pogranicza. Graniczą one od północy z John's TownKanièn:keh, od zachodu z Diamond Basin, a od południa ze Szkockimi Równinami oraz z Lexington.

Krajobraz Edytuj

Tak jak wskazuje nazwa tych terenów, na Wzgórzach Great Piece można znaleźć wiele wzgórz oraz pagórków. Oprócz pojedynczych ostańców skalnych, nieopodal dużej zatoki znajdują się klify. Na tych terenach powstały pojedyncze stawy i jeziora.

Historia Edytuj

19 kwietnia 1775 roku, na Wzgórzach Great Piece, Paul Revere rozpoczął swoją historyczną przeprawę przez pogranicze, w celu poinformowania milicji w Lexington o wyprawie Brytyjczyków. Wkrótce wybuchła bitwa, która rozpoczęła rewolucję amerykańską.

Fauna Edytuj

Na Wzgórzach Great Piece można znaleźć cztery gatunki większych zwierząt:

  • Ryś – na północnych wzgórzach
  • Łoś – prawie na całym terenie Wzgórz Great Piece
  • Wilk – na południowych równinach
  • Zając – wschodnie pola i lasy.

Zagospodarowanie przez człowieka Edytuj

Na całym terenie Wzgórz Great Piece można odnaleźć pojedyncze chaty kolonistów. Oprócz tego, na wschodnich klifach znajduje się mała wieś, której charakterystyczną budowlą jest Boston Light – pierwsza latarnia morska w Ameryce.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+