FANDOM


Wyścig po dachach – wirtualna prezentacja wspomnień genetycznych Altaïra Ibn-La'Ahada z 1191 roku, odtworzona przez jego potomka – Desmonda Milesa w 2012 roku przy pomocy Animusa 1.28.

Opis Edytuj

Zbierając informacje o Robercie de Sable, Altaïr idzie do informatora.

Przebieg Edytuj

  • Informator: Dobrze cię widzieć, bracie. Rozumiem, że przybyłeś na pogrzeb, czy raczej po Roberta. Wytężam wzrok i słuch, lecz nie mam nic do doniesienia. Nic się nie dzieje. Może Tarik widział lub słyszał coś przydatnego. Stoi niedaleko stąd. Idź do niego. Zobacz, co wie.

Altaïr w mniej niż minutę dociera do Tarika.

  • Tarik: Przybyłeś na czas, Altaïrze. Znalazłem coś, co powinno ci się przydać: rozkazy dla strażników Roberta. Na tej mapie widnieją miejsca, gdzie zamierza ich postawić. Dobrze ją wykorzystaj.

Konkluzja Edytuj

Altaïr zna miejsce przebywania Roberta i jego strażników na pogrzebie Majd Addina.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+