FANDOM


Zlecenie zabójstwa – wirtualna prezentacja wspomnień genetycznych Altaïra Ibn-La'Ahada z 1191 roku, odtworzona przez jego potomka – Desmonda Milesa w 2012 roku przy pomocy Animusa 1.28.

Opis

W poszukiwaniu informacji o handlarzu Talalu, Altaïr idzie do informatora.

Przebieg

  • Informator: Pokój z tobą, Altaïrze. To prawda, że żyjemy w ciężkich czasach? Wpadłem w straszne kłopoty. Miałem za zadanie zbadać sprawę dziwnych zniknięć w dzielnicy bogaczy i jeden z ludzi Talala zobaczył moją twarz. Nie mogę tam wrócić. Czy byłbyś łaskaw zlikwidować go dla mnie w zamian za informacje, których potrzebujesz?

Altaïr zgodził się i zabił dwóch ludzi Talala. Następnie wrócił do informatora.

  • Informator: Altaïrze! Pozbyłeś się tych, którzy mnie poznali? Doskonale! Oto, czego dowiedziałem się o Talalu: to wpływowy handlarz niewolnikami, mieszka w północnej części miasta, blisko barbakanu. Opłaca strażników, żeby móc pracować w cieniu. Jednak z tego, co mi dziś pokazałeś, wnoszę, że podzieli los innych. Jeszcze raz ci dziękuję, Altaïrze.

Konkluzja

Altaïr wie, gdzie przebywa i jakimi siłami dysponuje Talal.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+