FANDOM


Pogrzeb Bary – wirtualna prezentacja dodatkowych wspomnień genetycznych Arna Doriana, odtworzona przez użytkownika Helixa w 2014 roku przy pomocy Helixa.

Opis Edytuj

Arno przychodzi do klubu towarzyskiego w dzielnicy La Bièvre, by przyjąć zlecenie od rady asasynów.

Przebieg Edytuj

Arno czyta notkę od bractwa.

„Osłaniaj kondukt pogrzebowy Josepha Bary.”
―treść notki

Po przeczytaniu wiadomości Arno dociera do informatora.

  • Woźnica: Gdzie reszta ludzi?
  • Strażnik: Zabici w zasadzce!
  • Woźnica: Niech to szlag! Próbujemy dostarczyć zwłoki Josepha Bary do Panteonu, ale jacyś cholerni rojaliści chcą nas powstrzymać.
  • Arno: Pomogę wam się bronić.
  • Woźnica: Tłumy ludzi chcą oddać cześć temu chłopakowi. To bohater rewolucji. Musimy zdążyć na ceremonię. Ruszajmy!

Arno osłania kondukt pogrzebowy, aż ten dotrze do Panteonu. W jego pobliżu do asasyna podchodzi pewien oficer.

  • Oficer: Dziękuję ci, obywatelu, że stanąłeś w obronie pamięci tego młodego bohatera Francji.

Oficer wszedł na podium i rozpoczął przemowę do tłumu.

  • Oficer: Skoro szczątki Josepha Bary są na miejscu, możemy zaczynać. Choć Joseph Bara był niemal jeszcze dzieckiem, bohatersko służył rewolucji w Wandei. Gdy rojaliści zażądali, by oddał im swego konia, odmówił! I za to go zamordowali. Wierny ludowi Francji, swym ostatnim tchem Bara krzyczał: „Niech żyje Republika”! Zgadzam się z Robespierrem, który mawia, że „tylko Francja ma trzynastoletnich bohaterów”!

Po przemowie z tłumu wyłoniło się kilku rojalistów. Oddziały rewolucyjne z pomocą Arna pokonały ich, a następnie asasyn odszedł z miejsca ceremonii.

Konkluzja Edytuj

Arno pomyślnie ochronił ceremonię pogrzebu Josepha Bary. Ponadto rejon Panteon został wyzwolony.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+