FANDOM


Podsłuchiwanie – wirtualna prezentacja wspomnień genetycznych Altaïra Ibn-La'Ahada z 1191 roku, odtworzona przez jego potomka – Desmonda Milesa w 2012 roku przy pomocy Animusa 1.28.

Opis Edytuj

Zbierając informacje o Robercie de Sable, Altaïr podsłuchuje rozmowę trzech mężczyzn.

Przebieg Edytuj

Altaïr siada na ławce i rozpoczyna podsłuchiwanie.

  • Mężczyzna 1: Widziałeś ich?
  • Mężczyzna 2: Nie. Ale słyszałem, co mówią. Czy to prawda? Krzyżowcy w Jerozolimie?
  • Mężczyzna 3: To prawda.
  • Mężczyzna 2: I...?
  • Mężczyzna 3: Inni, niż pozostali. Dobrze ubrani, przynoszą drogie dary.
  • Mężczyzna 1: Powinniśmy uwolnić ich od tego brzemienia.
  • Mężczyzna 3: Rozbili obóz przy dawidowej cytadeli, w pobliżu cmentarza.
  • Mężczyzna 2: Będą na pogrzebie?
  • Mężczyzna 3: Najwyraźniej.
  • Mężczyzna 1: Więc odwiedźmy ich obóz, gdy oni będą żegnać zmarłego.

Konkluzja Edytuj

Altaïr wie, że Robert de Sable weźmie udział w pogrzebie Majd Addina, a krzyżowcy bezproblemowo chodzą po ulicach Jerozolimy.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+