FANDOM


Podsłuchiwanie – wirtualna prezentacja wspomnień genetycznych Altaïra Ibn-La'Ahada z 1191 roku, odtworzona przez jego potomka – Desmonda Milesa w 2012 roku przy pomocy Animusa 1.28.

Opis Edytuj

Szukając informacji o Majd Addinie, Altaïr podsłuchuje rozmowę dwóch mieszkańców Jerozolimy.

Przebieg Edytuj

  • Mieszkaniec: Przepraszam, Amadzie, pojawili się bez ostrzeżenia.
  • Amad: Mój syn? Mają mojego syna? Co chcą z nim zrobić?
  • Mieszkaniec: Zrobiliśmy, co mogliśmy.
  • Amad: Co chcą z nim zrobić?!
  • Mieszkaniec: Chcą go stracić. Jeszcze dziś.
  • Amad: Nie. Nie pozwolę na to.
  • Mieszkaniec: Ale co możemy zrobić? Majd Addin jest głuchy na błagania. Mówi, że z wolą bożą nie można się targować.
  • Amad: To nie wola boża, tylko szaleństwo! Pójdę do niego sam! Gdzie on jest?!
  • Mieszkaniec: Przyjdzie na egzekucję – nawet ją wykona! Bawi go to! To prawdziwy okrutnik.
  • Amad: Nie mamy więc chwili do stracenia. Chodźmy!

Konkluzja Edytuj

Altaïr dowiedział się, że Majd Addin wykona niebawem publiczną egzekucję.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Some of the links below are affiliate links meaning, at no additional cost to you, Fandom will earn a commission if you click through and make a purchase.

Stream the best stories.

Some of the links below are affiliate links meaning, at no additional cost to you, Fandom will earn a commission if you click through and make a purchase.

Get Disney+