FANDOM


Czy ty też to czujesz? Taką pustkę w środku...
PL Steadfast
W tym artykule brakuje informacji z Assassin's Creed: Odyssey lub są one niepełne. Jeśli je posiadasz, możesz je dodać.

Wojna peloponeska (zwana też wielką wojną peloponeską) - konflikt zbrojny pomiędzy Symmachią Spartańską a Ateńskim Związkiem Morskim trwający w latach 431-404 p.n.e. Przyczyną wojny była rywalizacja dwóch największych potęg greckich o hegemonię (przywództwo jednego polis nad innymi) nad całą Grecją. Wojna ta zakończyła się podbiciem Aten.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+