FANDOM


Wojenny tomahawk – broń biała, występująca w Assassin's Creed III.

Assassin's Creed III Edytuj

Wojenny tomahawk jest toporem jednoręcznym, przygotowanym specjalnie do walki wręcz. Posiada drewniany trzon pokryty u nasady skórą i stalowy obuch o szerokim ostrzu. Do jego wytworzenia należy posiadać kowala na poziomie drugim i jedną sztabkę specjalnego żelaza.

Schemat wojennego tomahawka można znaleźć w jednej ze skrzyń w Monmouth.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+