Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki

William Lowndes (1652 - 1724) – członek brytyjskiej Partii Wigów, zasiadający w angielskiej i brytyjskiej Izbie Gmin w latach 1695-1724. Był Sekretarzem Skarbu Wielkiej Brytanii za króla Wilhelma III i królowej Anny. Należał także do bractwa asasynów, pracując u boku Omara Khaleda w XVII wieku.

Podczas Wielkiego Odnowienia Monety w 1696 r. Król Wilhelm zlecił Lowndesowi skontaktowanie się z Nadzorcą Mennicy Królewskiej, Izaakiem Newtonem, w celu uzyskania pomocy przy łapaniu fałszerzy. Lowndes z kolei zwrócił się o pomoc do Omara Khaleda.

Advertisement