FANDOM


Wiedza − wirtualna prezentacja wspomnień genetycznych Altaïra Ibn-La'Ahada z 1191 roku, odtworzona przez jego potomka – Desmonda Milesa w 2012 roku przy pomocy Animusa 1.28.

Opis Edytuj

Zebrawszy potrzebną mu wiedzę, Altaïr wybrał się do biura asasynów, by podzielić się z nią z tamtejszym rafiq'iem i uzyskać od niego zgodę na działanie.

Przebieg Edytuj

Altaïr wchodzi do biura.

  • Rafiq: Pokój z tobą, Altaïrze! W czym mogę służyć?
  • Altaïr: Zrobiłem, co prosiłeś. Dowiedziałem się wszystkiego o mej ofierze.
  • Rafiq: Zatem musisz się podzielić tą wiedzą.
  • Altaïr: Abu'l Nuqoud jest zepsuty do szpiku kości, przez co jego poddani nim gardzą. Wygląda na to, że kradł pieniądze przeznaczone dla mieszkańców Damaszku, wydając je na siebie. Nawet w tej chwili chełpi się bogactwem, przygotowując wystawne przyjęcie. Jego strażnicy i służący powinni mieć pełne ręce roboty z gośćmi. Nawet mnie nie zauważą.
  • Rafiq: Jestem pod wrażeniem, przyjacielu. Inni mówili, że sobie nie poradzisz, ale nie ja, nie, ja byłem pewien, że ci się uda. I tak się stało. Biuro jest do twojej dyspozycji, dopóki nie rozpoczniesz misji.

Konkluzja Edytuj

Altaïr otrzymał pozwolenie od rafiqa na rozpoczęcie swojej misji.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+