FANDOM


Logo wikipedii na szablon Postać historyczna

180px-455px-Lenin
Włodzimierz Lenin – przewodniczący partii bolszewickiej, a następnie rady komisarzy ludowych Rosji Radzieckiej w latach 1917-1922. Rozpętał rewolucję październikową i wspierał asasyna Nikolaia Orelova, któremu zlecił zabójstwo cara Mikołaja II. Zmarł w 1922 roku, prawdopodobnie otruty przez swojego współpracownika i marionetkę templariuszy Józefa Stalina.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+