FANDOM


Terme di Caracalla – lokacja w Assassin's Creed: Brotherhood.

Opis Edytuj

Terme di Caracalla to lokacja w Rzymie. Wzniesione zostały w latach 212-216 n.e. za panowania cesarza Karakalli. Były to publiczne łaźnie, które pełniły swoją funkcję aż do połowy VI wieku, kiedy to złupili ją Goci podczas swojego najazdu na Wieczne Miasto. W Terme di Caracalla znajdowała się duża biblioteka ze zwojami rzymskimi i greckimi, a także rozbudowana sala gimnastyczna.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+