FANDOM


Svardstav – broń, występująca w Assassin's Creed: Unity.

Assassin's Creed: Unity Edytuj

Jest to broń ciężka składająca się z ostrza zamocowanego do rękojeści, która stanowi ok. połowę długości svardstavu. Oręż ten wywodzi się ze Skandynawii i jest doskonałym połączeniem zasięgu broni drzewcowej z mieczem oburęcznym.


Arno Dorian może zakupić tę broń za 5000 od rozpoczęcia trzeciej sekwencji DNA.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+