FANDOM


Stocco – broń biała, występująca w Assassin's Creed: Brotherhood.

Assassin's Creed: Brotherhood Edytuj

Stocco jest dobrym mieczem dwuręcznym, dostępnym do kupienia u kowala w Rzymie. Posiada mocne, grube, proste ostrze, rękojeść przypasowaną na dwie dłonie oraz jelec zagięty po obu bokach ostro w górę.

Koszt kupna stocco wynosi piętnaście tysięcy trzysta florenów.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+