FANDOM


Czy ty też to czujesz? Taką pustkę w środku...
PL Steadfast
W tym artykule brakuje informacji z nowszych części serii lub są one niepełne. Jeśli je posiadasz, możesz je dodać.

Starożytność – epoka historyczna trwająca od powstania pierwszych cywilizacji do upadku Cesarstwa zachodniorzymskiego w 476 roku n.e. Jest to okres w historii, którego początki dotyczą przechodzenia różnych ludów z koczowniczego do osiadłego trybu życia, zakładania pierwszych osad i powstawania pierwszych państw, pozyskiwania przez ludzi umiejętności hodowli zwierząt, rolnictwa, rzemieślnictwa itp. W epoce tej miał miejsce także np. rozwój kultury Starożytnej Grecji (Hellady), czy powstanie Rzymu i jego podboje. W Starożytności, w I wieku n.e. powstała także religia chrześcijańska. Historycy wymieniają różne daty, jeżeli chodzi o koniec tej epoki. Jedną z nich (i prawdopodobnie najsłynniejszą) jest rok 476 n.e. kiedy to upadło Cesarstwo zachodniorzymskie.

Słynni asasyni z okresu Starożytności:

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+