FANDOM


Sprawiedliwość w habicie – wirtualna prezentacja dodatkowych wspomnień genetycznych Arna Doriana, odtworzona przez użytkownika Helixa w 2014 roku przy pomocy Helixa.

Opis Edytuj

Arno przychodzi do klubu towarzyskiego w dzielnicy le Marais, by przyjąć zlecenie od rady asasynów.

Przebieg Edytuj

Arno czyta notkę od bractwa.

„Okolice klasztoru Filles du Calvaire są terroryzowane przez bandytów. Rozwiąż problem, identyfikując przywódcę tych łotrów i likwidując go.
Rada
―treść notki

Po przeczytaniu wiadomości Arno znajduje przywódcę bandytów i zabija go, a następnie ucieka z miejsca jego przebywania.

Konkluzja Edytuj

Arno uwolnił od ucisku bandytów karmelitanki z klasztoru Filles du Calvaire. Ponadto rejon Temple został wyzwolony.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+