FANDOM


Spadone – broń biała, występująca w Assassin's Creed: Brotherhood.

Assassin's Creed: Brotherhood Edytuj

Spadone jest przyzwoitym mieczem dwuręcznym, dostępnym do kupienia u kowala w Rzymie. Posiada mocne, proste ostrze, oburęczną rękojeść i jelec spłaszczony w dół.

Koszt kupna spadone wynosi dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt florenów.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+