Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki

Southwark – lokacja w Assassin's Creed: Syndicate. Robotnicza dzielnica Londynu.

Assassin's Creed: Syndicate[]

Opis[]

Southwark jest centralnym dystryktem Londynu. Graniczy bezpośrednio z Lambeth, a od pozostałych dzielnic odgrodzony jest Tamizą. Największy most łączący Southwark z drugim brzegiem rzeki to Blackfriars Bridge.

Architektura[]

Southwark jest dzielnicą, w której mieszka biedota miejska. W związku z tym znajduje się tu wiele fabryk oraz dwa dworce kolejowe, które zestawiono w tabeli poniżej.

L.p. Ikona Nazwa Krótki opis
1. Stacja Waterloo (ACS) (by Kubar906) Stacja Waterloo Jeden z największych dworców kolejowych w Londynie otwarty w 1848 roku.
2. Stacja London Bridge (ACS) (by Kubar906) Stacja London Bridge Najstarsza londyńska stacja końcowa otwarta w 1836 roku.
Advertisement