FANDOM


Czy ty też to czujesz? Taką pustkę w środku...
PL Steadfast
W tym artykule brakuje informacji z Assassin's Creed: Odyssey lub są one niepełne. Jeśli je posiadasz, możesz je dodać.

Sokrates – znany starożytny filozof grecki, uznawany za twórcę podstaw filozofii zachodniej Europy, nauczyciel Platona.

W pewnym momencie swojego życia Sokrates zaprzyjaźnił się z najemnikiem ze Sparty, stając się dla tej osoby kimś na wzór mentora.

Na przełomie lat 1511 i 1512 naszej ery, mentor włoskiego rytu zakonu asasynów, Ezio Auditore da Firenze, znalazł w Konstantynopolu księgę pt. Bajki Ezopa, której autorstwo jest przypisywane właśnie Sokratesowi.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+