Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki

Sipaje kompanii – strażnicy, występujący w Assassin's Creed Chronicles: India.

Assassin's Creed Chronicles: India[]

Opis[]

Są to żołnierze Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej pochodzenia hinduskiego. Wyposażeni są w szablę.

Cechy i umiejętności[]

Ich poziom zdrowia jest niski, natomiast wykrywanie średnie. Ich ataki zadawane są ze średnią szybkością i zadają średnie obrażenia.

Ich umiejętnościami specjalnymi są: odwet, wola walki oraz wielokrotny atak wręcz.

Ubiór[]

Ubrani są w brytyjski mundur. Na głowie noszą czerwony turban w ciemnożółte pasy.

Advertisement