FANDOM


San Giacomo di Rialto – lokacja w Assassin's Creed II.

Assassin's Creed II Edytuj

San Giacomo di Rialto jest najstarszym kościołem w Wenecji. Położony jest w dzielnicy San Polo. Został przebudowany na swój obecny kształt w okolicach roku 1071. W epoce renesansu przychodzili tam kupcy z pobliskich targowisk, by znaleźć chwilę na modlitwę. Budynek posiada też ogromny, dwudziestoczterogodzinny zegar słoneczny.

Na budynku Obiekt 16 zostawił jeden ze swoich znaków.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+