FANDOM


Czy ty też to czujesz? Taką pustkę w środku...
PL Steadfast
W tym artykule brakuje informacji z wielu części serii lub są one niepełne. Jeśli je posiadasz, możesz je dodać.

Rzemieślnicy – występują w Assassin's Creed II, Assassin's Creed: BrotherhoodAssassin's Creed: Revelations oraz Assassin's Creed III. To przyjaciele asasynów, jednak nie należą do Bractwa. Są to: kowale (wytwarzający broń i zbroje), marszandzi (sprzedający obrazy i mapy), księgarze, medycy (sprzedający leki i trucizny), architekci (budujący akwedukty) i krawcy oraz sprzedawcy ksiąg, (sprzedający księgi i mapy). Zostają odblokowywani po odbudowie ich warsztatów.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+