FANDOM


Rocca di Ravaldino – lokacja w Assassin's Creed II.

Assassin's Creed II Edytuj

Jest to zamek w Forlì. Zbudowano go na planie kwadratu, posiada narożne wieże. Postawiony został w 1471 roku na zlecenie Pino III, władcy Forlì. Potem przejął go Girolamo Riario i dobudował do niego cytadelę. W okresie renesansu asasyn Ezio Auditore da Firenze wszedł do Rocca di Ravaldino, by odnaleźć grobowiec Qulan Gala. W 1500 roku zamek stał się miejscem schronienia Cateriny Sforzy, która uciekała przed Cesare Borgią. Potem służył jako więzienie.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+