Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
Clowning Around
Artykuł ten jest w słabym stanie i wymaga jak najszybszej poprawy.

Rocca di Ravaldino – lokacja w Assassin's Creed II.

Assassin's Creed II[]

Jest to zamek w Forlì. Zbudowano go na planie kwadratu, posiada narożne wieże. Postawiony został w 1471 roku na zlecenie Pino III, władcy Forlì. Potem przejął go Girolamo Riario i dobudował do niego cytadelę. W okresie renesansu asasyn Ezio Auditore da Firenze wszedł do Rocca di Ravaldino, by odnaleźć grobowiec Qulan Gala. W 1500 roku zamek stał się miejscem schronienia Cateriny Sforzy, która uciekała przed Cesare Borgią. Potem służył jako więzienie.

Advertisement