Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki

Ratusz w Albany – lokacja w Assassin's Creed: Rogue. Jeden z największych zabytków w Albany.

Assassin's Creed: Rogue[]

Ratusz w Albany został wybudowany przez Holendrów w latach 60. XVII wieku. Według przypuszczeń około roku 1740 Brytyjczycy wznieśli na jego miejscu większą budowlę, jednak holenderska nazwa ratusza „Stadt Huys” nie wyszła z użycia.

W czerwcu i lipcu 1754 roku ratusz stał się miejscem spotkań uczestników kongresu w Albany, którzy dyskutowali o opracowaniu wspólnej dla wszystkich kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej strategii walki przeciw Francuzom i Indianom w nadciągającej wojnie siedmioletniej. Tam też Benjamin Franklin po raz pierwszy wystąpił z ideą zjednoczenia owych kolonii.

Advertisement