FANDOM


Odrodzenie (wspomnienie) (ACU) (by Kubar906)

Arno Dorian przed radą asasynów

Rada asasynów – organ paryskiego bractwa asasynów, w którego skład wchodziło pięciu najwyższych rangą przedstawicieli tegoż zakonu.

Opis Edytuj

Rada asasynów stała na czele paryskiego odłamu zakonu asasynów. Podejmowała najważniejsze decyzje na temat jego działalności i współpracowała z innymi przywódcami asasynów na świecie. Była również odpowiedzialna za rekrutację nowych członków do bractwa. Jej główna siedziba znajdowała się w kryjówce asasynów w Paryżu.

W skład rady wchodziło pięciu mistrzów asasynów, z których jeden otrzymywał tytuł mentora. Tytuł ten pozwalał posiadającemu go przewodniczyć posiedzeniom rady. Oprócz tego to do niego należała ostatecznie decyzja co do jej działalności. Mentor reprezentował również radę w spotkaniach z innymi mentorami asasynów. W przypadku śmierci mentora władzę nad "Bractwem Paryża" sprawowała sama rada, która mogła pełnić tę funkcję do wybrania nowego mentora.

Historia Edytuj

Rewolucja francuska Edytuj

W czasie rewolucji francuskiej w skład rady asasynów wchodzili: mentor Mirabeau, Pierre Bellec, Sophie Trenet, Hervé Quemar i Guillaume Beylier.

W kwietniu 1791 roku, asasyn Arno Dorian przyprowadził do rady templariuszkę Élise de la Serre, która poprosiła bractwo o pomoc w pokonaniu morderców jej ojca. Mirabeau postanowił spełnić jej prośbę, co nie spodobało się pozostałym członkom rady, a w szczególności Bellecowi, który tego samego dnia otruł mentora. Gdy tylko dowiedział się o tym Arno, stoczył z nim walkę w katedrze Notre Dame. Kiedy w czasie jej trwania, Pierre próbował zabić Élise, Arno zamordował go. W ten sposób w ciągu jednego dnia rada straciła aż dwóch członków, z których jeden był mentorem.

Po śmierci Mirabeau, władzę na bractwem paryskim sprawowała sama rada, której przewodniczyła tymczasowo Sophie Trenet. Na początku 1793 roku za jej pośrednictwem rada wykluczyła z zakonu Arna Doriana, który został oskarżony o złamanie kreda asasynów.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+