Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
Odrodzenie (wspomnienie) (ACU) (by Kubar906)

Arno Dorian przed radą asasynów

Rada asasynów – organ paryskiego bractwa asasynów, w którego skład wchodziło pięciu najwyższych rangą przedstawicieli tegoż zakonu.

Opis[]

Rada asasynów stała na czele paryskiego odłamu zakonu asasynów. Podejmowała najważniejsze decyzje na temat jego działalności i współpracowała z innymi przywódcami asasynów na świecie. Była również odpowiedzialna za rekrutację nowych członków do bractwa. Jej główna siedziba znajdowała się w kryjówce asasynów w Paryżu.

W skład rady wchodziło pięciu mistrzów asasynów, z których jeden otrzymywał tytuł mentora. Tytuł ten pozwalał posiadającemu go przewodniczyć posiedzeniom rady. Oprócz tego to do niego należała ostatecznie decyzja co do jej działalności. Mentor reprezentował również radę w spotkaniach z innymi mentorami asasynów. W przypadku śmierci mentora władzę nad "Bractwem Paryża" sprawowała sama rada, która mogła pełnić tę funkcję do wybrania nowego mentora.

Historia[]

Rewolucja francuska[]

W czasie rewolucji francuskiej w skład rady asasynów wchodzili: mentor Mirabeau, Pierre Bellec, Sophie Trenet, Hervé Quemar i Guillaume Beylier.

W kwietniu 1791 roku, asasyn Arno Dorian przyprowadził do rady templariuszkę Élise de la Serre, która poprosiła bractwo o pomoc w pokonaniu morderców jej ojca. Mirabeau postanowił spełnić jej prośbę, co nie spodobało się pozostałym członkom rady, a w szczególności Bellecowi, który tego samego dnia otruł mentora. Gdy tylko dowiedział się o tym Arno, stoczył z nim walkę w katedrze Notre Dame. Kiedy w czasie jej trwania, Pierre próbował zabić Élise, Arno zamordował go. W ten sposób w ciągu jednego dnia rada straciła aż dwóch członków, z których jeden był mentorem.

Po śmierci Mirabeau, władzę na bractwem paryskim sprawowała sama rada, której przewodniczyła tymczasowo Sophie Trenet. Na początku 1793 roku za jej pośrednictwem rada wykluczyła z zakonu Arna Doriana, który został oskarżony o złamanie kreda asasynów.

Advertisement