FANDOM


Punkty obserwacyjne – przydzielona do pamięci rybonukleinowej wirtualna prezentacja genetycznych wspomnień Altaïra Ibn-La'Ahada odtwarzana przez Desmonda Milesa w 2012 roku przy pomocy Animusa.

Opis Edytuj

Do zrealizowania tego wspomnienia Altaïr musiał zsynchronizować się ze wszystkimi punktami obserwacyjnymi na terenie Królestwa.

Powiązane osiągnięcie Edytuj

Wdrapanie się na wszystkie punkty widokowe zarówno w Królestwie, jak i te umiejscowione w pozostałych miastach, nagradzane jest osiągnięciem "Nieustraszony".

Ikona Nazwa Jak uzyskać Punkty
AssassinsCreed Fearless Nieustraszony Zsynchronizuj się na wszystkich punktach widokowych 25G
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+