FANDOM


Punkty obserwacyjne – wirtualna prezentacja dodatkowych wspomnień genetycznych Altaïra Ibn-La'Ahada z 1191 roku, odtworzona przez jego potomka – Desmonda Milesa w 2012 roku przy pomocy Animusa 1.28.

Opis Edytuj

Altaïr, w trakcie pobytu w Akce podczas zlecenia zabójstwa Wilhelma z Montferratu musiał przeprowadzić zwiad terenu, na którym przeprowadzał manewry – bogatą dzielnicę miasta. W tym celu wdrapał się na jedenaście punktów obserwacyjnych.

Konkluzja Edytuj

Altaïr zapoznał się z obszarem, na którym wykonywał misję zabójstwa.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+