FANDOM


Punkty Doświadczenia (w skrócie PD lub XP od Experience Point) – atrybut, występujący w Assassin's Creed: Pirates i Assassin's Creed: Syndicate.

Punkty doświadczenia w obu grach są niezbędne do uzyskiwania większego poziomu Alonza, Jacoba oraz Evie. Zwiększony poziom postaci pozwala odblokować nowe lokacje, okręty, żagle, dostęp do lepszego oręża, czy umiejętności. Po osiągnięciu nowego poziomu XP nie jest kasowane przez system gry, tylko sumowane dalej. PD można uzyskać przede wszystkim poprzez odczytywanie wspomnień, lecz także przez niszczenie wrogich okrętów, odblokowywanie punktów widokowych, zabijanie przeciwników oraz wykonywanie czynności pobocznych.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+