FANDOM


Przesłuchanie – wirtualna prezentacja wspomnień genetycznych Altaïra Ibn-La'Ahada z 1191 roku, odtworzona przez jego potomka – Desmonda Milesa w 2012 roku przy pomocy Animusa 1.28.

Opis Edytuj

Altaïr natknął się na herolda, który głosił chwałę Tamira. Postanowił go posłuchać.

Przebieg Edytuj

Altaïr słucha herolda.

 • Herold: Słuchajcie mnie, ludzie! Nikt nie zna Tamira lepiej ode mnie! Opowiem wam pewną historię! Zdarzyło się to przed bitwą pod Hattin. Saracenom kończyła się żywność i rozpaczliwie potrzebowali zaopatrzenia, jednak znikąd nie było widać ratunku. Tamir prowadził wtedy karawanę z Damaszku do Jerozolimy. Okazało się jednak, że nikt w całej Jerozolimie nie potrzebuje towarów, jakie miał do zaoferowania, czyli warzyw i owoców z okolicznych upraw. Tamir opuścił więc miasto i wyruszył na północ, zastanawiając się, co stanie się z jego zapasami. Wkrótce musiały się zepsuć. Tu moja opowieść powinna się skończyć, tak jak życie owego biedaka... Los chciał jednak inaczej. Tamir natknął się na wodza Saracenów oraz jego głodujących ludzi. Każda ze stron dysponowała tym, czego potrzebowała druga. Tamir oddał Saracenom żywność, a oni po bitwie odpłacili mu po tysiąckroć. Niektórzy twierdzą, że zwycięstwo w tej bitwie zawdzięczamy właśnie jemu.

Po zakończeniu mowy Altaïr poszedł za nim i bił, dopóki ten nie zgodził się mówić.

 • Altaïr: Ty wiesz trochę o Tamirze. Powiedz mi, co on planuje.
 • Herold: Wiem tylko o tej opowieści, nic więcej!
 • Altaïr: Szkoda. Nie ma powodu, abyś żył, skoro nie masz nic do zaoferowania w zamian.
 • Herold: Czekaj, czekaj! Wiem jedno...
 • Altaïr: Kontynuuj.
 • Herold: Ostatnio jest dość zajęty. Nadzoruje produkcję olbrzymiej ilości broni...
 • Altaïr: Co z tego? Jest ona przeznaczone pewnie dla Saladyna. To mi nie pomaga. Co oznacza, że tobie też nie pomoże.
 • Herold: Nie! Nie dla Saladyna! Dla kogoś innego. Wydaje mi się, że Tamir kogoś wspiera, ale nie wiem kogo.
 • Altaïr: Czy to wszystko?
 • Herold: Tak! Tak! Powiedziałem ci wszystko, co wiem.
 • Altaïr: Więc nie będziesz mi już dłużej potrzebny.

Altaïr zabija herolda i odchodzi. 

Konkluzja Edytuj

Altaïr dowiedział się, że Tamir nadzoruje produkcję dużego ładunku broni dla nieznanego klienta.

Galeria Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+