FANDOM


Podsłuchiwanie – wirtualna prezentacja wspomnień genetycznych Altaïra Ibn-La'Ahada z 1191 roku, odtworzona przez jego potomka – Desmonda Milesa w 2012 roku przy pomocy Animusa 1.28.

Opis Edytuj

Szukając informacji o Majd Addinie, Altaïr podsłuchuje rozmowę dwóch mieszkańców Jerozolimy.

Przebieg Edytuj

  • Mieszkaniec: Przepraszam, Amadzie, pojawili się bez ostrzeżenia.
  • Amad: Mój syn? Mają mojego syna? Co chcą z nim zrobić?
  • Mieszkaniec: Zrobiliśmy, co mogliśmy.
  • Amad: Co chcą z nim zrobić?!
  • Mieszkaniec: Chcą go stracić. Jeszcze dziś.
  • Amad: Nie. Nie pozwolę na to.
  • Mieszkaniec: Ale co możemy zrobić? Majd Addin jest głuchy na błagania. Mówi, że z wolą bożą nie można się targować.
  • Amad: To nie wola boża, tylko szaleństwo! Pójdę do niego sam! Gdzie on jest?!
  • Mieszkaniec: Przyjdzie na egzekucję – nawet ją wykona! Bawi go to! To prawdziwy okrutnik.
  • Amad: Nie mamy więc chwili do stracenia. Chodźmy!

Konkluzja Edytuj

Altaïr dowiedział się, że Majd Addin wykona niebawem publiczną egzekucję.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+