FANDOM


Pistolet skałkowy Królewskich Sił Morskich – broń palna, występująca w Assassin's Creed III.

Assassin's Creed III Edytuj

Jest to mały pistolet skałkowy przystosowany do walki na okręcie. Posiada małą lufę, uchwyt, język spustowy otoczony kabłąkiem i zamek skałkowy angielskiego typu. Wykonany jest z brązowego drewna. Do jego konstrukcji należy posiadać rudę złota, sztabkę specjalnego żelaza, krzemienie oraz kowala na czwartym poziomie specjalizacji.

Schemat tego pistoletu można znaleźć w jednej ze skrzyń w centralnym Bostonie.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+