Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki
Clowning Around
Artykuł ten jest w słabym stanie i wymaga jak najszybszej poprawy.

Pałac Odyseusza – lokacja w Assassin's Creed: Odyssey.

Opis i geografia[]

Są to zamieszkiwane przez bandytów ruiny dawnego pałacu należącego do Odyseusza, znajdujące się na wyspie Itace. Żeby ukończyć lokację, Kasandra/Aleksios musi:

  • znaleźć enigmatyczny ostrakon;
  • znaleźć starożytną tabliczkę;
  • znaleźć 2 skarby.

Historia[]

Pałac ten w XII wieku p.n.e. należał do króla Itaki Odyseusza, bohatera „OdyseiHomera. Na przestrzeni kolejnych wieków owa majestatyczna budowla zamieniła się w ruinę. W bliżej nieokreślonym czasie, przed lub w V wieku p.n.e. na Itakę przybyli bandyci i wśród pozostałości po pałacu założyli swój obóz.

W V wieku p.n.e. Elpenor z Kirry wszedł w posiadanie całunu Penelopy, żony Odyseusza. Został mu on skradziony przez bandytów i przetransportowany do ruin pałacu na Itace. Prawowity właściciel całunu w 431 roku p.n.e. udał się na Kefalonię, sąsiednią wyspę Itaki, aby wynająć najemniczkę Kasandrę i zlecić jej zadanie odzyskania jego własności. Spartanka udała się do ruin pałacu, splądrowała obozowisko bandytów, odzyskała całun Penelopy i przy okazji uwolniła przetrzymywaną tam przez bandytów Odessę i pomogła jej wydostać się z ruin. Dalsza historia tej lokacji jest nieznana.

Advertisement