FANDOM


Old Corner Bookstore – lokacja w Assassin's Creed III.

Assassin's Creed III Edytuj

W czasach, w których dzieje się akcja Assassin's Creed III, Old Corner Bookstore był apteką, lecz później centralą firmy Ticknor and Fields, która była czołowym wydawcą w tym okresie. Stał się on centrum amerykańskiego życia literackiego: odwiedził ją nawet Charles Dickens.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+