FANDOM


Ocean Atlantycki – drugi największy ocean świata i podział pomiędzy "Starym Światem" – Europą, Afryką i Azją, a "Nowym Światem" – Ameryką Północną i Południową. Jest jedną z trzech głównych lokacji w Assassin's Creed: Rogue.

Krajobraz i klimat Edytuj

Ocean Atlantycki jest zimny i zlodowacony, bardzo rzadko występują na nim sztormy. Roślinność to głównie drzewa iglaste i krzaki. Wyspy są pokryte śniegiem, a niektóre lodem.

Podział Edytuj

Ocean Atlantycki dzieli się na cztery rejony. Trzy z nich są kontrolowane przez forty a jeden przez siedzibę gangu. Owe rejony to:

Fauna Edytuj

W oceanie tym żyją następujące zwierzęta morskie:

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+