FANDOM


Obóz Shetjeh – lokacja w Assassin's Creed: Origins.

Opis i geografia Edytuj

Jest to mały obóz wojskowy obsadzony ludźmi Medunamuna. Znajduje się w zachodniej części Siwy. Żeby oczyścić obóz, Bayek musi:

  • znaleźć skarb;
  • zabić kapitana obozu.

Historia Edytuj

W 48 r. p.n.e. podczas nieobecności medżaja Siwy – Bayeka – faraon Ptolemeusz XIII powołał w wiosce garnizon, by umocnić swoją władzę nad nią. Siły skoncentrowane były w dwóch miejscach: w obozie Shetjeh oraz w obozie koralowym na wschodzie Siwy.

W tym samym roku kapitan obozu podejrzewał miejscowego kowala o imieniu Benipe o powiązania z buntownikami i dostarczanie im oręża. Skonfiskował więc jego narzędzia i schował je w obozie Shetjeh. Kiedy Bayek wrócił do Siwy, pomógł Benipe – wkradł się do obozu Shetjeh, zabił kapitana i odzyskał narzędzia, które oddał potem ich prawowitemu właścicielowi.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+