Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki

O naturze – dzieło starożytnego poety, filozofa, uzdrowiciela i cudotwórcy Empedoklesa z Akragas.

Jest to księga występująca w grze Assassin's Creed: Revelations.

Assassin's Creed: Revelations[]

O naturze jest ukrytą w Akwedukcie Walensa księgą, przez weneckiego kupca i podróżnika Niccolò Polo. Ezio Auditore znajduje ją w roku 1511, w trakcie wspomnienia Znaki i symbole, cz. II (pomimo błędnej informacji w grze o znalezieniu Dziewczyny z fletnią). Zawiera ona informacje dotyczące lokalizacji klucza do Masjafu.

Treść przytoczona w grze[]

Głównie wierszowane dzieło presokratyjskiego greckiego filozofa, przez długi czas uznawane za zaginione. Empedokles był jednym z pierwszych uczonych, któzy sformułowali niejasną i nieco dziwaczną teorię ewolucji, według której świat prehistoryczny wypełniony był istniejącymi niezależnie częściami ciała - swobodnie żyjącymi sobie oczami, rękami, stopami, organami itd. Według Empedoklesa te części z czasem łączyły się ze sobą w rozmaitych formach symbiozy, tworząc naturalną różnorodność, jaką możemy dziś obserwować.

Advertisement