FANDOM


Niszczenie stoisk kupieckich − wirtualna prezentacja wspomnień genetycznych Altaïra Ibn-La'Ahada z 1191 roku, odtworzona przez jego potomka – Desmonda Milesa w 2012 roku przy pomocy Animusa 1.28.

Opis Edytuj

W celu zdobycia informacji na temat Wilhelma z Montferratu, Altaïr udał się do informatora.

Przebieg Edytuj

Altaïr podchodzi do informatora.

  • Informator: Posłuchaj mnie, Altaïrze. Wilhelm z Montferratu zastąpił wielu uczciwych kupców w tej dzielnicy ludźmi wiernymi jego sprawie. Zamierza osłabić wiarę w króla Ryszarda, żądając wygórowanych cen za kiepskie towary. Trzeba pozbyć się tych przekupnych handlarzy. Znajdź ich stragany i zniszcz je!

Altaïr w mniej niż trzy minuty niszczy dwa stoiska nieuczciwych kupców i wraca do informatora.

  • Informator: Dziękuję za pomoc, Altaïrze. Choć może dla ciebie niewiele to znaczy, przysłużyłeś się ważnej sprawie. Ten papier może ci się przydać, gdy spotkasz się z Wilhelmem.


Konkluzja Edytuj

Altaïr dowiedział się, że Wilhelm posiada powiązania z pewnym człowiekiem z portu w Akce.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+