FANDOM


Nabijana pałka bojowa – broń biała, występująca w Assassin's Creed: Unity.

Assassin's Creed: Unity Edytuj

Jest to broń składająca się z drewnianego trzonka nabitego gwoźdźmi u końca. Jest dość mocną maczugą dwuręczną.


Arno Dorian może zakupić tę broń za 5000 od rozpoczęcia trzeciej sekwencji DNA.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+