Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki

Mu'allaqat – zbiór arabskich wierszy czczonych przez Islam, mimo tego, iż zostały napisane przed jego powstaniem. Uczony Hammad Ar-Rawiya zebrał ową poezję w jednej księdze - Mu'allaquacie setki lat po ich skomponowaniu.

Jest on księgą występująca w grze Assassin's Creed: Revelations.

Assassin's Creed: Revelations[]

Mu'allaqat można nabyć po dotarciu do sekwencji drugiej w składzie księgarskim za 334 akçe w Konstantynopolu. Po zakupie, Ezio może ją przestudiować w kryjówce asasynów w Galacie.

Treść przytoczona w grze[]

"Mu'allaquat", lub inaczej "Zapomniane Wiersze", to otoczony wielką czcią zbiór przedislamskich poematów arabskich spisanych w połowie pierwszego tysiąclecia naszej ery. Zebrawszy prace siedmiu wyjątkowych poetów, uczony Hammad Ar-Rawiya stworzył "Mu'allaquat" wiele stuleci po skomponowaniu wchodzących w skład zbioru poematów.

Advertisement