FANDOM


Miecz templariuszy – broń biała, występująca w Assassin's Creed: Rogue.

Assassin's Creed: Rogue Edytuj

Jest to zestaw broni, na który składają się miecz oraz sztylet. Oręż ów pochodzi ze średniowiecza, zapewne z czasów III wyprawy krzyżowej i znajdował się na wyposażeniu rycerza templariuszy. Na rękojeści lewaka umieszczono czerwony krzyż owego zakonu.

Shay Cormac może je znaleźć w skrzyniach z ULC w Forcie de Sable. Jest to przedmiot ekskluzywny dla Pakietu Templariusza, który można nabyć w ramach DLC „Dziedzictwo Templariuszy”.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+