FANDOM


Miecz hiszpański – broń biała, występująca w Assassin's Creed: Rogue.

Assassin's Creed: Rogue Edytuj

Jest to zestaw broni, na który składają się miecz oraz sztylet. Oba te elementy są powszechnie używanym orężem w armii hiszpańskiej. Miecz posiada zdobiony jelec i głownię, a także długie, proste ostrze. Sztylet wygląda podobnie do miecza, wyłączając brak zdobień przy rękojeści.

Shay Cormac otrzymuje tę broń po ukończeniu misji floty Cormaca na Gibraltarze – „Oczy na skale”.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+