Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki

Meczet Fatih (tur. Fatih Camii) – lokacja w Assassin's Creed: Revelations.

Assassin's Creed: Revelations[]

Jest to meczet wybudowany przez Turków osmańskich kilkanaście lat po zajęciu Konstantynopola. Jego architektem był Grek Atik Sinana. Meczet Fatih (tur. meczet Zdobywcy) był przez wiele lat największą świątynią muzułmańską w Stambule.

Meczet Fatih jest również pierwszym meczetem w mieście o stricte osmańskim rodowodzie. Stacjonują w nim janczarzy strzegący kilku skrzyń ze złotem. Owa świątynia znajduje się w dzielnicy Bajazyda, zaraz przy akwedukcie Walensa.

Advertisement