Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki

Meczet Bajazyda – lokacja w Assassin's Creed: Revelations.

Assassin's Creed: Revelations[]

Meczet Bajazyda jest budowlą w Konstantynopolu. Stanowi wspaniały przykład wczesnoosmańskiego stylu architektonicznego. Nosi imię samego sułtana Bajazyda II, choć możliwe jest, że został wybudowany za panowania Hayrettina Paszy (1501-1506). Za budowniczych podaje się wyżej wspomnianego Hayrettina Paszę lub Yakupsana bin Sultansah.

Advertisement