FANDOM


Martock Island – lokacja w dodatku do Assassin's Creed IV: Black FlagFreedom Cry.

Freedom Cry

Geografia

Martock Island jest małą wyspą ulokowaną na północ od Jamajki.

Opis, fauna i populacja

Wyspa nie wyróżnia się niczym szczególnym. Znajduje się na niej plaża z szalupą, skały i kilka drzew.

Elementy do zbierania

Będąc na Martock Island, Adéwalé może otworzyć jedną skrzynię.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+