FANDOM


Maczuga wojenna z kamienną głownią – broń biała występująca w Assassin's Creed III.

Assassin's Creed III Edytuj

Jest to potężna maczuga wojenna z trzonkiem z drewna i głownią z kamienia. Wzmianka w opisie o rytualnych tańcach sugeruje, że była używana przez plemiona indiańskie. Dostępna jest w sklepach za cenę trzech tysięcy osiemset pięćdziesięciu funtów, natomiast jej wytworzenie nie jest możliwe.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+