FANDOM


Kradzież kieszonkowa – wirtualna prezentacja wspomnień genetycznych Altaïra Ibn-La'Ahada z 1191 roku, odtworzona przez jego potomka – Desmonda Milesa w 2012 roku przy pomocy Animusa 1.28.

Opis Edytuj

Szukając informacji o Majd Addinie, Altaïr podsłuchuje rozmowę dwóch mieszkańców Jerozolimy.

Przebieg Edytuj

  • Mieszkaniec 1: Widziałeś rozkaz? Chce, żebyśmy jeszcze dziś naprawili scenę przed egzekucją.
  • Mieszkaniec 2: To tam na zachodnim skraju Świątyni Salomona. Właśnie tam szedłem.
  • Mieszkaniec 1: Tyle śmierci...
  • Mieszkaniec 2: Gdyby tylko nasz prawdziwy przywódca mógł powrócić i przywrócić odrobinę sprawiedliwości w tym mieście.
  • Mieszkaniec 1: Tak, a nie tę farsę, którą urządza nam Majd Addin.
  • Mieszkaniec 2: Jak? Jak to się mogło stać?
  • Mieszkaniec 1: Każdego, kto został powołany na miejsce Ṣalāḥ ad-Dīna, spotkał przedwczesny koniec. A teraz stanowisko przechodzi na niego – na niego, który kiedyś był najzwyklejszym skrybą na ziemi!
  • Mieszkaniec 2: Co za zbieg okoliczności! Nie zdziwiłbym się, gdyby to on stał za tymi wszystkimi wypadkami.
  • Mieszkaniec 1: Ciszej, jeśli strażnicy usłyszą, zamkną nas za zdradę. Zginiemy dokładnie na tej platformie, którą mamy naprawić. Chodź! Wracajmy do pracy.

Altaïr kradnie mapę od jednego z uprzednio podsłuchanych mieszkańców.

Konkluzja Edytuj

Altaïr zdobywa mapę, na której widnieje miejsce egzekucji.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+