FANDOM


Kradzież kieszonkowa – wirtualna prezentacja wspomnień genetycznych Altaïra Ibn-La'Ahada z 1191 roku, odtworzona przez jego potomka – Desmonda Milesa w 2012 roku przy pomocy Animusa 1.28.

Opis Edytuj

Szukając informacji o Abu'lu Nuqoudzie, Altaïr podsłuchuje rozmowę dwóch mieszkańców Damaszku.

Przebieg Edytuj

  • Mieszkaniec 1: Dobrze, że przybyłeś.
  • Mieszkaniec 2: To zaszczyt móc służyć. Czego potrzebujesz?
  • Mieszkaniec 1: List, który ci dałem, musi zostać dostarczony do obozu Ṣalāḥ ad-Dīna. Odszukaj tego, którego zowią Hisham. On będzie mógł ci pomóc. Nie mów o tym nikomu innemu.
  • Mieszkaniec 2: Nikt nie dowie się o mej misji.
  • Mieszkaniec 1: W takim razie spotkanie dobiegło końca.

Konkluzja Edytuj

Altaïr zdobywa list, w którym dowiaduje się, że Abu'l Nuqoud wydaje przyjęcie w swoim pałacu.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+