Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki

Kradzież kieszonkowa – wirtualna prezentacja wspomnień genetycznych Altaïra Ibn-La'Ahada z 1191 roku, odtworzona przez jego potomka – Desmonda Milesa w 2012 roku przy pomocy Animusa 1.28.

Opis[]

Szukając informacji o Abu'lu Nuqoudzie, Altaïr podsłuchuje rozmowę dwóch mieszkańców Damaszku.

Przebieg[]

  • Mieszkaniec 1: Dobrze, że przybyłeś.
  • Mieszkaniec 2: To zaszczyt móc służyć. Czego potrzebujesz?
  • Mieszkaniec 1: List, który ci dałem, musi zostać dostarczony do obozu Ṣalāḥ ad-Dīna. Odszukaj tego, którego zowią Hisham. On będzie mógł ci pomóc. Nie mów o tym nikomu innemu.
  • Mieszkaniec 2: Nikt nie dowie się o mej misji.
  • Mieszkaniec 1: W takim razie spotkanie dobiegło końca.

Konkluzja[]

Altaïr zdobywa list, w którym dowiaduje się, że Abu'l Nuqoud wydaje przyjęcie w swoim pałacu.

Advertisement