Assassin's Creed Wiki
Advertisement
Assassin's Creed Wiki

Kolumna Marcjana – lokacja w Assassin's Creed: Revelations.

Assassin's Creed: Revelations[]

Kolumna Marcjana jest posągiem wzniesionym ku czci zapomnianego cesarza Marcjana. Wciąż w dobrym stanie, stanowi przykład kultury korynckiej. Powstała około roku 455.

Advertisement